Algemene voorwaarden

Hotel De Zwaan hanteert de annuleringsvoorwaarden Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van Koninklijke Horeca Nederland.

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)