Erklärung zum Datenschutz

Hotel de Zwaan erkent en respecteert het individuele recht op privacy. In deze privacy policy proberen wij zo helder mogelijk uiteen te zetten hoe Hotel de Zwaan met uw persoonsgegevens omgaat.

Hotelraalte.nl

Gegevens die door uw bezoekgedrag aan de Hotel de Zwaan website te meten zijn, worden anoniem verwerkt en alleen door ons gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Persoonsgegevens

Bij aanvraag van informatie en/of inschrijving neemt Hotel de Zwaan uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en mailadres op in een databestand. Hotel de Zwaan kan uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen en/of informatie. Uw gegevens kunnen worden gepersonaliseerd om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw gegevens kunnen nimmer worden verstrekt aan derden voor het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen. We beschermen de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie door de juiste technische en organisatorische maatregelen. De gegevens die wij van u hebben, bewaren wij secuur in onze database, zoals de nieuwe AVG voorschrijft.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of bezwaar tegen opname van uw gegevens in ons gegevensbestand, meldt dit dan aan:

Hotel de Zwaan
Marketing & Communicatie
Kerkstraat 2
8102 EA Raalte

Hotel de Zwaan behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement. De wijzigingen zullen altijd opgenomen worden in de tekst op de website en zullen gelden voor de gegevens verkregen na de datum waarop deze privacy policy gewijzigd is.