Sallands Oogstfeest Stoppelhaene

28 August - 1 September

Stöppelhaene is een Sallands Oogstfeest in Raalte en wordt jaarlijks gevierd tijdens het laatste weekend van augustus. Inmiddels uitgegroeid tot een vijfdaags festival waar bekende artiesten optreden.

Van oorsprong is Stöppelhaene een oogstdankfeest, een oud gebruik dat in vroeger tijden werd gevierd aan het einde van de rogge-oogst. Na een periode van hard werken als het graan vanaf de akkers naar de boerderij was vervoerd, was het tijd om in kleine kring feest te vieren.

Het moderne Stöppelhaenefeest wordt elk jaar in Raalte gevierd in de laatste week van augustus. Het feest tracht de oude oogstgebruiken levend te houden. Naast een groot oogstcorso gebeurt dat tijdens het oogstfeest waar oude tradities weer tot leven komen.

Stöppelhaene begint eind juli (de zaterdag rond de feestdag van Sint Joapik) met het met de hand maaien en binden van de rogge tijdens de Roggemaaiersdag.

Sallands Oogstfeest Stoppelhaene